BASE64 конвертор

Base64 е метод за кодиране на информация, който се използва за представяне на данни по такъв начин, че те могат да бъдат предавани по интернет или записвани на носители, където символите на езика на машината може да не са подходящи. Този формат работи като конвертира произволен набор от символи в набор от символи от база от 64, която се състои от букви на латинската азбука в главни и малки букви, цифри, плюс и коса черта. Base64 е често използван при предаване на данни като изображения или бинарни файлове по електронна поща или в уеб приложения, където това изисква кодиране на данните. Тъй като Base64 кодира данните във форма, която използва само ASCII символи, той е сигурен и удобен за предаване на данни в различни среди.