CSS minify

CSS минификацията се извършва като се премахнат всички ненужни символи като интервали, нови редове и коментари от CSS кода. Това включва и смъкването на стойности на свойствата и съкращаване на дългите имена на свойства и класове до по-кратки версии. Ползата от минификация на CSS е намаляване на размера на CSS файловете, което води до по-бързо зареждане на уеб страниците и по-добър потребителски опит.