TXT записи

TXT записът в DNS (Domain Name System) е тип ресурсен запис, който се използва за свързване на текстова информация с домейн. Този запис често се използва за различни цели, включително верификация на собствеността на домейн, предоставяне на информация за политики за електронна поща, като SPF (Sender Policy Framework) и DKIM (DomainKeys Identified Mail), и други управленски и технически указания за домейна.

TXT записите могат да съдържат всякакви текстови данни и са достъпни за четене както от машини, така и от хора. Те не влияят директно на маршрутизацията на трафика или на достъпа до уебсайтове, но играят ключова роля в поддържането на сигурността и управлението на интернет идентификацията.