DNS записи

DNS записите (Domain Name System записи) са стандартизирана система от информация, свързана с домейни в интернет, която позволява различни операции свързани с мрежата. Те се съхраняват на DNS сървъри и управляват пътя на трафик към вашите уебсайтове и услуги.