JS minify

Минификацията на JavaScript се извършва като се премахнат всички ненужни интервали, нови редове и коментари, както и като се преобразуват дълги имена на променливи и функции в кратки версии. Това също включва и оптимизации на кода, като смъкване на изрази и използване на по-ефективни конструкции. Ползата от минификация на JavaScript е намаляване на размера на JavaScript файловете, което подобрява времето за зареждане на страницата и намалява консумацията на ресурси на сървъра. В крайна сметка, както за CSS, така и за JavaScript, минификацията помага за подобряване на скоростта на зареждане на уеб страниците и намаляване на използваните ресурси, което води до по-добър потребителски опит и по-добри резултати в търсачките.