MX записи

MX записът (Mail Exchange) в DNS (Domain Name System) е тип ресурсен запис, който определя пощенския сървър, отговорен за приемането на имейли на даден домейн. Този запис сочи към имейл сървъри, които обработват входящата поща и е от съществено значение за правилната доставка на електронни писма.