HTTP хедъри

HTTP хедърите са компонент на HTTP заявките и отговорите, които предоставят важна информация за транзакцията между клиента и сървъра. Те включват метаданни като типа на данните, кодирането, метода на заявката, статуса на отговора и др. Хедърите улесняват обработката на данните, указват как клиентът трябва да обработва съдържанието и позволяват на сървъра да специфицира допълнителни инструкции като управление на кеша и удостоверяване на сигурността.

Примери за често използвани HTTP хедъри включват Content-Type, който описва типа на медията на тялото на HTTP заявката или отговора; Authorization, който съдържа удостоверяването на потребителските данни; и User-Agent, който идентифицира типа браузър, който изпраща заявката. Разбирането и правилната употреба на HTTP хедърите са важни за осигуряване на правилната функционалност и сигурност на уеб комуникациите.