A записи

A записът (Address Record) в DNS (Domain Name System) е основен тип ресурсен запис, който асоциира домейн име със съответния му IPv4 адрес. Този запис позволява на потребителите да достъпят уебсайт чрез неговото домейн име вместо да трябва да използват неговия числен IP адрес. Например, когато потребител въведе домейн като "example.com" в браузъра си, DNS сървърите използват A записа, за да превърнат домейна в съответния IP адрес, така че браузърът да може да зареди правилната уеб страница. A записите са от съществено значение за работата на интернет, тъй като те свързват човешките име на домейн с машинно четими IP адреси.